چهارشنبه 27 تیر 1403
یكی از مقاصد اصلی ترسیم نقشه راه در صنعت، فراهم آوردن اطلاعاتی درباره فناوری‌ها و تكنولوژی‌های مهم آینده و سرمایه‌گذاری بر تحقیقات ملی و تجاری برای افزایش توان رقابتی در آینده است . بااین‌حال باید توجه داشت كه پاسخ به سؤالات مهم درباره آینده‌ای متفاوت با ساختارهای فعلی مشكل است.
این موضوع كاملاً جدید است و تلاش برای ترجمه خروجی این فعالیت‌ها برای سطح بنگاه ( طوری كه بتوان آن‌ها را با برنامه‌ریزی استراتژیك شرکت‌ها یكی كرد ) هنوز در مراحل ابتدایی است.
اگر بخواهیم آینده‌نگاری، باز و بلند پروازانِ باشد، باید فضا "امن" باشد و بتوان مطالب غیرقابل تفكر را مطرح ساخت و در مورد آن‌ها اندیشید و بحث‌ها خارج از نزاع‌های كنونی در این حوزه باشد. با زبان ساده می‌توان گفت كه منطق‌های اولیه برای اولویت‌بندی فناوری‌ها، محصول بحران‌های مالی كشورها و همچنین ضرورت همیشگی بودن رشد علمی بوده‌اند.
در بررسی نقشه‌های راه فناوری تدوین‌شده در كشورهای مختلف مشخص شد كه بسیاری از مسائل مرتبط با علم و فناوری به كمبود و نوآوری ارتباط دارند یعنی شرکت‌ها نیاز به انجام تحقیق و توسعه بیشتر و یا حداقل ایجاد ارتباط بهتر با مراكز تولید دانش فناورانه و علمی داشتند. درنتیجه فرض شد كه آینده‌نگاری دارای نقش شبکه‌سازی و جامعه سازی بیشتر است و دارای قابلیت خدمت كردن به بازیگران مختلف نظام نوآوری در سطحی فراتر از یك سازمان دولتی است.
آینده‌نگاری همانا " فرآیند دوره‌های متمركز و مكرر تفكر، شبکه‌سازی، مشاوره و بحث آزاد باهدف اصلاح مشترك چشم‌اندازهای آینده و مالكیت مشترك راهبردها است و یا به عبارتی كشف فضای مشترك تفكر باز درباره آینده و پرورش رویكردهای راهبردی است." قابل‌ذکر است كه در رویكردهای آینده‌نگر باید به دورنماهای حاصل از "تفكر خارج از چارچوب" توجه بیشتری داشت.
در این راستا طرح توسعه فناوری مدیریت آلاینده‌ها ( هوا ، آب‌ و خاک ) در صنعت برق ایران در نظر دارد تا با توجه به سند تهیه‌شده در خصوص این فناوری‌ها و با همكاری بازیگران این عرصه و دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی راهكارهای اجرایی و مقرون‌به‌صرفه برای حل معضل آلاینده‌ها ارائه نماید تا در یك فضای رقابتی جهانی بتوان پاسخگوی نیازهای این صنعت رو به رشد بود.
 • پيشگيری و حل مسائل زیست‌محیطی در حوزه‌های مختلف مشتمل بر آب،خاك، هوا و...
 • تعيين محدوده فعاليت مديريت زیست‌محیطی
 • تلاش برای تأسیس نهادهايی كه به‌طور مؤثر از تحقيق، نظارت و مديريت زیست‌محیطی حمايت می‌کنند
 • شناسايی تهديدات زیست‌محیطی در هر بخش و يا صنعت و استقرار سيستم اعلام هشدار
 • محافظت و بهبود استفاده از منابع موجود
 • ارتقاء كيفيت منابع زيستی
 • شناسايی سیاست‌ها و فناوری‌های مفيد جهت كنترل انتشار آلاینده‌ها
 • ايفای نقش اساسی در تدوين برنامه‌های آمايش سرزمين
 • تدوين اطلس آلودگی صنعت برق و بروز رسانی آن
 • بازبينی استانداردهای مرتبط با آلاینده‌های محیط‌زیست (هوا، آب‌وخاک) و خصوصاً تدوين استانداردهای آلودگی هوا به‌صورت ملی و منطقه‌ای با توجه به پتانسيل پذيرش مناطق
 • اصلاح نظام برنامه‌ریزی عملياتی و مديريت طرح‌ها و پروژه‌ها در راستای همخوانی با توسعه پايدار و استانداردها
 • سازگاری زیست‌محیطی و ارتقاء ايمنی در فعالیت‌های صنعت برق
 • توسعه آموزش ، پژوهش و فناوری‌های زیست‌محیطی ، اجتماعی ، مديريتی ، مصرف بهينه ، رعايت استانداردها و ايمنی مرتبط با صنعت آب و برق
 • توسعه برنامه پايش زیست‌محیطی آلاینده‌ها ( آب، هوا و خاك) در صنعت برق
 • اعمال نگاهی نو و توجهی خاص به مباحث بيوتكنولوژی و نانوتكنولوژی و كاربردهای آن‌ها در بحث مديريت آلاینده‌ها در صنعت برق