چهارشنبه 27 تیر 1403
مطابق بند "ز" تبصره 15 قانون بودجه سال 1400، وزارت نیرو مکلف است بخشی از منابع حاصل از افزایش بهای برق برخی از صنایع بزرگ را (تا سقف سیزده هزار میلیارد (۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی نماید.
طی ابلاغ مدیرعامل محترم شرکت توانیر، دبیرخانه کارگروه راهبری مصارف بند فوق در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار نموده است. این دبیرخانه طرح‌های حوزه بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی از کلیه شرکت‌های فعال صنعت برق و کلیه طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت برق را پذیرش و ارزیابی نموده و گزارش ارزیابی را به کارگروه راهبری اعتبارات منابع بند ز تبصره 15 ارایه می‌دهد. اعطای تسهیلات بر اساس مصوبه کارگروه مذکور خواهد بود. فرآیند کلی تخصیص اعتبارات به شرح زیر است:
1- فناوران متقاضی تسهیلات از طریق دبیرخانه و پس از طی فرآیند ارزیابی فنی-اقتصادی و اعتبارسنجی مالی به کارگروه معرفی می‌شوند.
2- کارگروه با بررسی گزارش دبیرخانه، اعطای تسهیلات به متقاضی را تصویب می‌کند.
3- دبیر کارگروه، طرح‌های تصویب شده را به منظور تأمین اعتبار به توانیر و متقاضیان را برای طی کردن روند اعطای تسهیلات به مؤسسه‌ عامل معرفی می‌کند.
4- توانیر اعتبارات مورد نیاز طرح را در اختیار مؤسسه‌ عامل قرار می‌دهد.
5- مؤسسه‌ عامل ضمن اخذ تضامین و وثایق مورد نیاز، قرارداد اعطای تسهیلات را با متقاضی منعقد می‌کند.
6- متقاضی تسهیلات بر اساس قرارداد از اعتبارات تسهیلات اعطا شده برخوردار می‌شود و وظایف خود را مطابق قرارداد با نظارت دبیرخانه به انجام می‌رساند.
7- مؤسسه‌ عامل مسئول پیگیری بازپرداخت تسهیلات بر اساس مفاد قرارداد فیمابین مؤسسه و متقاضی می‌باشد.
  • بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی
  • ارتقاء و افزایش راندمان واحدهای نیروگاه‌های حرارتی
  • بهینه‌سازی شبکه
  • توسعه مولدهای تولید پراکنده و تجدیدپذیر
  • سایر حوزه‌های مرتبط با صنعت برق