چهارشنبه 27 تیر 1403
انرژی الکتريکی پيش نيازی حياتی در کليه جوامع و کشورهای توسعه يافته و يا در حال توسعه محسوب می‌گردد. تأمين انرژی الکتريکی مطلوب، باکيفيت و با پایایی بالا همراه با هزينه‌های معقول نقش به‌سزايی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری خواهد داشت. با توجه به وابستگی شديد بخش‌های مختلف اقتصاد به مصرف انرژی الکتريکی، انتظار مصرف‌کنندگان به تأمین انرژی الکتريکی مطمئن و باکيفيت افزايش يافته است. با پيشرفت تکنولوژی و مدرن‌تر شدن زندگی اجتماعی نيز اهميت تداوم در تغذيه مشترکين، هر روز بيش از پيش احساس می‌شود. با توجه به چشم‌انداز توسعه کشور و وضعیت شبکه برق ایران که هنوز از منظر پایایی به جایگاه مطلوب و ایده‌آل خود دست نیافته است، اهمیت بهبود و توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مطالعات پایایی در شبکه برق ایران بیش از پیش احساس می‌شود. براین مبنا، سند نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برق ايران با بهره‌گیری وسیع از نظرات خبرگان دانشگاهی و صنعت برق در این حوزه در سال 1395 توسط پژوهشگاه نیرو تدوین و مورد تصویب شورای آموزش و پژوهش وزارت نیرو قرار گرفت. طرح اجرایی این سند از ابتدای سال 1396 آغاز به‌کار نمود.
تاکنون پروژه‌های متعددی در زمینه پایایی در پژوهشگاه نیرو انجام شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • ارزيابی و بهبود قابلیت اطمینان شبكه انتقال شرکت برق منطقه‌ای خراسان، 1380
 • خدمات مشاوره مهندسی در زمینه مطالعات قابلیت اطمینان شبکه‌های انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای فارس، 1380
 • تهیه نرم‌افزار کاربردي ارزيابی و پیش‌بینی قابلیت اطمینان شبكه انتقال و فوق توزيع، 1382
 • ارزيابی و بهبود قابلیت اطمینان شبكه انتقال شرکت برق منطقه‌ای فارس، 1383
 • مطالعات قابلیت اطمینان شبكه‌های انتقال و فوق توزيع برق آذربايجان، 1384
 • تهیه و استقرار نرم‌افزار ثبت و بررسی حوادث نیروگاه‌هاي تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای آذربايجان، 1386
 • تدوين و انتقال دانش فنی مطالعات قابلیت اطمینان شبكه‌های انتقال و فوق توزيع به‌منظور به‌کارگیری در بهبود عملكرد شبكه و کاهش خاموشی‌های ناخواسته (شرکت برق منطقه‌ای یزد)، 1390
 • مطالعات قابلیت اطمینان شبكه انتقال و فوق توزيع هرمزگان، 1390
 • نرم‌افزار مطالعات قابلیت اطمینان شبكه انتقال و فوق توزيع، 1391
 • توسعه نرم‌افزارهای شبكه‌های توزيع به منظور به‌کارگیری در مطالعات طراحی و تحلیل اين شبكه‌ها، 1392
 • تدوين رويه برنامه‌ريزی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور (RCM) در شبكه انتقال و فوق توزيع و توسعه نرم‌افزار سبا برای مطالعات RCM، 1392
 • شناخت اطلاعات و نرم افزارهای مورد نياز برای الگوی مناسب كاركردی پايايی در شبكه برق ايران، 1393
 • استقرار سيستم پايايی ملی برای شركت‌های برق منطقه‌ای و شركت توانير، 1394
 • تدوين نقشه راه توسعه پايايی در شبكه برق ايران، 1394
 • بهبود نظام برنامه‏‌ریزی تأمین و حفظ پایایی
 • بهبود تعاملات اثرگذاران و نهادهای حاکمیتی بر پایایی
 • توسعه، تکمیل و بهبود نظام‏‌مند مجموعه استانداردها و دستورالعمل‏‌های مربوط به پایایی
 • توسعه و بهبود نظام چرخه اطلاعات پایایی، نحوه دسترسی و شفافیت اطلاعات
 • توسعه و بهبود نظام پیش‌‏بینی و ریشه‏‌یابی حوادث در شبکه برق کشور
 • سامان‌دهی مدیریت دانش و بهبود نظام‏‌مند دانش پایایی و مهارت اثرگذاران
 • توسعه، تکمیل و بهبود مقررات ناظر بر مديريت پايايی شبکه برق کشور
 • بهبود نظام پایش و نظارت بر اجرای مقررات پايايی در صنعت برق کشور
 • استقرار نظام سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری قدرتمند، مستقل و دانش‌محور
 • توسعه دانش پایایی در حوزه‎های راهبردی با رویکرد تحقیق و توسعه داخلی
 • پیاده سازی استانداردها و دستورالعمل‌های مرتبط با پايايی در شبكه برق ايران
 • توسعه سرمایه‌های انسانی کارآمد و زمینه‌سازی برای به‌کارگیری متخصصان
 • تأمین منابع مالی پایدار
 • فرهنگ‌سازی، ترویج و اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش آگاهی ذینفعان مختلف