چهارشنبه 27 تیر 1403
پژوهشکده انرژی و محیط زیست، از پژوهشکده‌های بنیادین و نخستین پژوهشگاه نیرو است که فعالیت خود را به عنوان کارگزار و مدیر و راهبر تحقیقات صنعت برق، در حوزه‌های گوناگون انرژی و محیط زیست متمرکز کرده است. این پژوهشکده خود را متعهد می‌داند در راستای توسعه پایدار کشور، ضمن کمک به گسترش بکارگیری منابع انرژی‌های جایگزین‌شونده و پاک، افزایش کارایی انرژی و مدیریت بهینه چرخه انرژی، در راستای حفظ محیط زیست و کاهش اثرات منفی چرخه انرژی بر آن گام بردارد و به عنوان مرکز پژوهشی اثرگذار، در چارچوب اختیارات سازمانی و مسئولیتهای ملی و جهانی، برای چالش‌های حوزه‌ی انرژی و محیط زیست چاره‌اندیشی نماید.
پايان‌پذيری منابع انرژی فسيلی كشور از يكسو و وابستگی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور به درآمد حاصل از صادرات اين منابع، در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف سوخت‌های فسيلی روی محيط زيست، اهميت صيانت از منابع انرژی اوليه كشور و بهره برداری بهينه از آنها را دو چندان نموده است. اين امر انجام تحقيقات كاربردی در محورهای زير را اجتناب ناپذير می‌نمايد:
 • بهينه‌سازی مصرف و استفاده منطقی از انرژی
 • بهره‌گيری از انرژی‌های پاک و تجديد پذير با توجه به پتانسيل‌های مناسب موجود در كشور
 • پایش و کاهش آلاينده‌های آب، هوا و خاك، بازچرخانی دور ريز‌ها با هدف صرفه‌جوئی در مصرف انرژی و مواد
پژوهشكده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو در راستای فعال نمودن محورهای پژوهشی یادشده، با بهره‌گیری از بدنه تخصصی ورزیده و مجرب و همچنین تجهیزات و امكانات مناسب آزمایشگاهی و كارگاهی انجام پروژه‌های پژوهشی- كاربردی و نیز مدیریت و راهبری پروژه‌های واگذار شده به سایر ظرفیت‌های پژوهشی در سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
ماموريت اصلی
 • برنامه‌ريزی، مديريت، راهبری و اجرای تحقيقات در حوزه انرژی و محيط زيست با تاكيد بر نيازها و برنامه‌های صنعت برق كشور
نقش‌های کلیدی
 • تعامل و همکاری با شرکت‌های مادرتخصصی در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پژوهش در حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست
 • شناسایی نیازهای کوتاه‌مدت، میان‎مدت و بلند مدت پژوهشی و فناوری حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست با به کارگیری ظرفیت حداکثری درون و برون‌سازمانی
 • بررسی و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار در قالب شوراهای راهبری حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست
 • نظارت و پایش مستمر وضعیت اجرا و پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های مصوب
 • اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عاجل و تقاضامحور ارجاع شده از صنعت برق
 • برپایی شبکه متخصصین حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست و پایگاه‌داده‌ها
 • نظارت بر راهبری و مدیریت دانش حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست
 • انجام و حمایت از انجام تحقیقات با ریسک بالا در حوزه انرژی و محیط زیست
محورهای اصلی فعالیت پژوهشكده
 • توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، زیست توده، هیدروژن و دیگر اشکال
  • مطالعات پتانسیل‌سنجی جهت به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور
  • توسعه فناوری سامانه‌های تولید و تبدیل انرژی‌های تجدیدپذیر
  • گسترش و توسعه زیرساخت‌های فنی، اقتصادی، قانونی
 • کارایی انرژی
  • پژوهش در حوزه مدیریت بار پیک شبکه
  • پژوهش در حوزه صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های گوناگون
  • ساخت و طراحی تجهیزات پر بازده
 • مدیریت اثرات زیست محیطی صنعت برق
  • مدیریت آلاینده‌های گازی، آبی و جامد در چرخه انرژی برق
  • مطالعات آثار و هزینه های اجتماعی آلاینده‌های چرخه انرژی برق
  • همبست انرژی، آب و محیط زیست
چشم‌انداز:
پژوهشكده انرژی و محيط زيست پژوهشگاه نيرو مرجع اصلی برنامه‌ریزی، مدیریت، راهبری و پژوهش صنعت برق در حوزه انرژی با تکیه بر ظرفیت‌های پژوهشی کشور و بازوی سیاستگذاری و حرکت‌های کلان صنعت برق در این حوزه خواهد بود.
 • تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت پژوهشی گروه
 • تعامل با اساتید دانشگاه‌ها در قالب شورای راهبری و طرح استاد
 • حمایت از نخبگان برای ایده‌پروری و آزمون ایده
 • پشتیبانی رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری مصوب
 • پشتیبانی دانشجویان پسادکتری پذیرفته شده
 • انجام پروژه‌های آینده‌نگر (سیاست‌پژوهی، آینده‌پژوهی، آینده‌نگاری)
 • انجام پروژ‌ه آزمون ایده با رویکرد نگهداشت ظرفیت‌های پژوهشی گروه
 • برنامه‌ریزی برای توسعه، آموزش و ارتقاء تخصصی اعضای گروه
 • برپایی شبکه متخصصین حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست
 • مدیریت دانش حوزه تخصصی انرژی و محیط زیست

اين بخش در حال به روز رسانی است.