پنجشنبه 28 تیر 1403
گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی فعالیت خود را از سال 1394 و با هدف مدیریت، سازمان‌دهی و جریان‌سازی پژوهش آغاز کرد. به دنبال تدوین سند راهبردی و نقشه راه، فعالیت‌های گروه در شش محور تخصصی
 • حسابداری مدیریت
 • مهندسی حسابداری و نوآوری‌های فناورانه
 • حسابرسی، کنترل داخلی و قانونی
 • حسابداری مالی و عمومی
 • اقتصاد مالی
 • سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی
ساختار یافت.
 • برقراری ارتباط مداوم با بخش‌های مرتبط صنعت برق به منظور شناسایی نیازهای حال و آینده
 • رصد مداوم نیازهای سیاستی وزارت نیرو در حوزه حسابداری و علوم مالی
 • رصد مداوم آینده‌نگاری‌های صورت گرفته در جهان در حوزه حسابداری و علوم مالی
 • مدیریت دانش در حوزه‌های فعالیت
 • نیازسنجی تحقیقات در حوزه‌های فعالیت در صنعت برق
 • ایجاد شبکه متخصصان و خبرگان
 • انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجارب بین‌المللی در حوزه‌های مربوطه
 • انجام پژوهش‌های تحلیلی در خصوص بازارهای بورس انرژی
 • ارزیابی عملکرد مالی سازمان‌های موجود در صنعت برق
 • ایجاد انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای حسابداری و مدیریت مالی در صنعت برق
 • انجام مطالعات در خصوص شاخص‌ها و نحوه پذیرش سازمان‌های صنعت برق در بورس برق و انرژی
 • انجام مطالعات پیرامون راه‌های گسترش بازار برق و انرژی
 • انجام مطالعات پیرامون ابزارها و راه‌کارهای نظارت بر منابع مالی در صنعت برق
 • انجام مطالعات پیرامون معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سازمان‌های صنعت برق
 • انجام مطالعات در خصوص ساختار و ارکان بورس انرژی
 • استخراج معیارها و ارزیابی شایستگی نیروی انسانی شاغل در حوزه مالی صنعت برق
چشم‌انداز فعالیت‌های گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی در راستای تحقق سیاست‌های کلی پژوهشگاه نیرو مبنی بر مطالعه و بررسی با رویکرد آینده‌پژوهانه در زمینه‌های مختلف، تبدیل شدن به یک مرجع علمی و پژوهشی معتبر در حوزه‌‌های تخصصی مربوطه در گستره‌ی ملّی، منطقه‌ای و جهانی می‌باشد.

فراخوان تامین نیروی انسانی برای همکاری در گروه پژوهشی حسابداری و علوم مالی

گروه حسابداری و علوم مالی پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در راستای جذب کارشناس "بصورت مامور به خدمت" از "کارکنان رسمی" سازمان‌ها و ادارات با دارا بودن یکی از مشخصات ذیل اقدام نماید:
 • کارشناسی و بالاتر در رشته‌های حسابداری، بازرگانی و مدیریت مالی با 10سال سابقه کار مفید در حوزه مربوطه
 • دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های حسابداری، بازرگانی و مدیریت مالی با 5 سال سابقه کار مفید در حوزه مربوطه در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته
لذا از داوطلبان تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم پرسشنامه اقدام نموده و آن را به ایمیل Fscience@nri.ac.ir ارسال نمایند.