آگهی بکارگیری نیروی «قرارداد مدت معین» در دستگاه اجرایی

آزمون شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی وابسته به وزارت نیرو

از روز سهشنبه مورخ  18 / 08 / 1400
لغایت پنجشنبه مورخ 11 / 09 / 1400
ثبت نام
(تمدید مهلت)
از روز دوشنبه  مورخ 22 / 09 / 1400
لغایت چهارشنبه مورخ  24 / 09 / 1400
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه  مورخ 25 / 09 / 1400
 تاریخ آزمون
در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي در وقت اداري با شماره تلفن 88891461-021   تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام