آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور

به منظور بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع برق در تعدادی از شهرستانهای استان مرکزی و همدان

از روز چهارشنبه مورخ  19 / 08 / 1400
لغایت جمعه مورخ 19 / 09 / 1400
ثبت نام
از روز یکشنبه  مورخ 21 / 09 / 1400
لغایت سه شنبه مورخ  23 / 09 / 1400
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 26 / 09 / 1400
 تاریخ آزمون

اطلاعیه شماره یک  - مورخ 1400/08/19

  بدینوسیله بند 1-5 دفترچه آزمون مورخ 1400/09/26 به شرح ذیل اصلاح می گردد:

تعیین حد نصاب علمی : شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشد.پس از برگزاری آزمون،نمرات داوطلبان به تفکیک حیطه های عمومی (ضریب 2) و تخصصی (ضریب 3)محاسبه و حد نصاب آزمون مطابق بند (2،6،1 و 2،6،2) همین دفترچه مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.

جهت رفع هرگونه ابهام در خصوص دفترچه راهنما با شماره 32218698-086 تماس حاصل نمایید.

در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي در وقت اداري با شماره تلفن 38236030-083   داخلی 1036 و 1037 تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام