آزمون شرکت های پیمانکاری توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

از روز یکشنبه مورخ  16 / 08 / 1400
لغایت جمعه مورخ 21 / 08 / 1400
ثبت نام
از روز سه شنبه  مورخ 25 / 08 / 1400
لغایت پنجشنبه مورخ  27 / 08 / 1400
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 28 / 08 / 1400
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام