آزمون شرکت های پیمانکاری توزیع نیروی برق بوشهر

مهرماه 1401 

از روز شنبه مورخ  12 / 06 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ 24 / 06 / 1401
ثبت نام
از روز سه شنبه  مورخ 29 / 06 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  31 / 06 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 01 / 07 / 1401
 تاریخ آزمون

در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي در وقت اداري با شماره تلفن 31282221  تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام