آزمون شرکت های تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

از  روز شنبه مورخ  29 / 05 / 1401
لغایت  پنجشنبه مورخ 17 / 06 / 1401
ثبت نام
از روز یکشنبه  مورخ 20 / 06 / 1401
لغایت چهارشنبه مورخ  23 / 06 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه مورخ 24 / 06 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
دریافت کارت ورود به جلسه

شماره رهگیری را فراموش کرده ام