آزمون شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد


اطلاعیه: زمان ثبت نام تا تاریخ 30 مرداد ماه تمدید شد.
از روز سه شنبه مورخ  11 / 05 / 1401
لغایت یکشنبه مورخ 30 / 05 / 1401
ثبت نام
از روز سه شنبه  مورخ 01 / 06 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  03 / 06 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه مورخ 04 / 06 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام