آزمون شرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراسان

از  روز شنبه مورخ  24 / 02 / 1401
لغایت چهارشنبه مورخ 11 / 03 / 1401
ثبت نام
از روز شنبه  مورخ 21 / 03 / 1401
لغایت سه شنبه مورخ  24 / 03 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز   جمعه مورخ 27 / 03 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام نگهبانی
شرایط ثبت نام اپراتوری
ثبت نام در آزمون
پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام
ویرایش اطلاعات
مشاهده اطلاعات
مشاهده وضعیت پذیرش

شماره رهگیری را فراموش کرده ام