آزمون جذب نيروی پیمانکار شرکت‌ مهندسی طیف افشان آرسکای

اطلاعیه  : ثبت نام تا روز شنبه 4 تیر ماه تمدید شد. تاریخ آزمون به 9 تیر ماه تغییر یافت.همچین امکان ثبت نام کلیه رشته های دیپلم فراهم شد.
از  روز چهارشنبه مورخ  21 / 02 / 1401
لغایت   شنبه مورخ 04 / 04 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 06 / 04 / 1401
لغایت سه شنبه مورخ  07 / 04 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه مورخ 09 / 04 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
جزوه ایمنی در برق
ثبت نام در آزمون
پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام
ویرایش اطلاعات
مشاهده اطلاعات
مشاهده وضعیت پذیرش

شماره رهگیری را فراموش کرده ام