آزمون جذب نيروی پیمانکار شرکت‌ مهندسی طیف افشان آرسکای

اطلاعیه  : ثبت نام تا روز شنبه 4 تیر ماه تمدید شد. تاریخ آزمون به 9 تیر ماه تغییر یافت.همچین امکان ثبت نام کلیه رشته های دیپلم فراهم شد.
از  روز چهارشنبه مورخ  21 / 02 / 1401
لغایت   شنبه مورخ 04 / 04 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 06 / 04 / 1401
لغایت سه شنبه مورخ  07 / 04 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه مورخ 09 / 04 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
جزوه ایمنی در برق
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام