آزمون جذب نيروی پیمانکار شرکت مهندسی انرژی گستران نیمروز

اطلاعیه : ثبت نام تا روز جمعه مورخ 16 اردیبهشت ماه تمدید شد.
از  روز پنجشنبه مورخ  01 / 02 / 1401
لغایت   جمعه مورخ 16 / 02 / 1400
ثبت نام
از روز یکشنبه  مورخ 18 / 02 / 1401
لغایت چهارشنبه مورخ  21 / 02 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 23 / 02 / 1401
 تاریخ آزمون
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام