آزمون شرکت های وابسته (نیروگاه ها) شرکت مادر تخصصی برق حرارتی سال 1400

از روز سه شنبه مورخ  17 / 12 / 1400
لغایت شنبه مورخ 28 / 12 / 1400
ثبت نام
از روز سه شنبه  مورخ 23 / 01 / 1401
لغایت چهارشنبه مورخ  24 / 01 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه مورخ 25 / 01 / 1401
 تاریخ آزمون
در صورت وجود سؤال و یا ابهام، داوطلبان محترم می توانند در ساعات اداری (8-14) با شماره تلفن 44171961-021 داخلی 139 تماس حاصل نمایند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام