آزمون شرکت آتیه سازان آوین

از روز شنبه مورخ  25 / 10 / 1400
لغایت دوشنبه مورخ 18 / 11 / 1400
ثبت نام
از روز سه شنبه مورخ 17 / 12 / 1400
لغایت چهارشنبه مورخ  18 / 12 / 1400
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز پنجشنبه مورخ 19 / 12 / 1400
 تاریخ آزمون

در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي در وقت اداري با شماره تلفن 33534817 - 013 تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
دریافت فرم شماره 1 - مخصوص متقاضیان دارای سابقه کاری در صنعت آب و برق
دریافت فرم شماره 2 - مخصوص متقاضیان دارای مقطع تحصیلی مرتبط بالاتر از سطح فوق دیپلم
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

شماره رهگیری را فراموش کرده ام