چهارشنبه 27 تیر 1403

 

راهنمای واگذاری

راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو به شرکت‌ها/ موسسات
هدف
پژوهشگاه نیرو در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیازهای طرح‌های فناورانه صنعت برق، اقدام به واگذاری پروژه‌های فناورانه خود به شرکت‌ها و موسسات می‌نماید. در این راستا به منظور بهره‌مندی مناسب از پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه شرکت‌ها و موسسات، واگذاری پروژه‌ها از طریق فراخوان های عمومی متقاضیان فراهم شده است.
دامنه كاربرد 
پروژه‌های فناورانه جهت واگذاری به شرکت‌ها و موسسات.
روند واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی
هر ماهه پژوهشگاه نیرو به منظور اجرای پروژه‌های فناورانه خود اقدام به فراخوان واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی می‌نماید. لذا لازم است متقاضی گرامی ضمن مطالعه فرایندهای تدوین شده، در دهه اول هر ماه ضمن مراجعه به سایت پژوهشگاه نیرو (www.nri.ac.ir) از فراخوان پروژه‌های جدید اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در بازه زمانی ذکر شده نسبت به اعلام آمادگی و تکمیل فرم‌های مربوطه مطابق این راهنما، اقدام نمایند.
الف: فرایند اجرای فراخوان، ارزیابی پیشنهادات دریافتی
روند کلی انتخاب شرکت/موسسه برای پروژه‌های فناورانه و نحوه انجام فراخوان و فرایند ارزیابی پیشنهادات دریافتی مطابق روندنما می‌باشد:
ب: انجام فراخوان شناسائی محققین دانشگاهی
طرح‌های توسعه فناوری با رعایت ضوابط و سیاست‌های جاری پژوهشگاه نیرو، اطلاعات پروژه‌های موردنیاز جهت واگذاری را در قالب فرم "تشریح پروژه" تکمیل و بر روی سایت پژوهشگاه فراخوان خواهند نمود.
فراخوان عمومی پروژه‌های واگذاری به صورت یک فرایند مستمر اجرا می‌گردد. در این چارچوب، پروژه‌های مصوب جهت فراخوان با مشخص نمودن "تاریخ شروع فراخوان" و "تاریخ خاتمه فراخوان" از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس www.nri.ac.ir اعلام می‌گردد.
ج: نحوه شرکت در فراخوان

شرکت‌ها و موسسات متقاضی شرکت در فراخوان واگذاری پروژه‌ها با مطالعه راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو و همچنین هم‌خوانی موضوع پروژه با تخصص و تجربیات خود و قبول شرایط و ضوابط شرکت در ارزیابی کیفی در مهلت مقرر قسمت مربوط به سوابق محققین را برروی سایت پژوهشگاه تکمیل می‌نمایند.

تذکر: لازم است قبل از شروع فرایند ثبت اطلاعات در سایت پژوهشگاه، مدارکی مانند تصویر آگهی تاسیس،  اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات، تصویر مجوزها و امتیازهای اخذ شده، رضایتنامه از کارفرمایان قبلی و رزومه افراد اصلی فعال در پروژه جهت بارگذاری در سایت آماده باشد. 

د: ارزیابی کیفی محققین برای پروژه فراخوان شده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط محققین و با توجه به سوابق علمی اجرایی اعلامی، اقدام به مرحله اول ارزیابی (ارزیابی کیفی) می‌نماید. در این مرحله شرکت‌ها و موسسات با معیارهایی چون سابقه و تجربه مرتبط در موضوع پروژه و انجام پروژه‌های مشابه، مبلغ قرارداد، توان و ثبات مالی شرکت، رضایت کارفرمایان قبلی، اختراعات و جوایز علمی کسب شده، مقالات و کتب مرتبط با موضوع فراخوان، منتشر شده توسط عوامل اصلی پروژه،  تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط با موضوع پروژه فراخوان شده، داشتن نظام کیفی و گواهینامه مربوطه و نظام کنترل پروژه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 
متقاضیانی که حداقل امتیاز لازم را در مرحله کیفی کسب نموده‌اند به مرحله دوم ارزیابی جهت تکمیل و ارسال شرح تفصیلی خدمات پیشنهاد پروژه (ارزیابی فنی/مالی) دعوت می‌گردند.
همچنین با محققینی که در مرحله ارزیابی کیفی موفق به کسب حد نصاب لازم نشده‌اند، از طریق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تذکر: از آنجا که دعوت به مرحله بعدی و یا اعلام عدم کسب حدنصاب لازم در مرحله اول ارزیابی، صرفاً توسط پست الکترونیکی انجام میپذیرد، از محققین تقاضا می‎شود که در درج آدرس دقت کافی را مبذول فرمایند.
ه‍: ارائه پیشنهاد فنی/ مالی
متقاضیانی که در مرحله ارزیابی کیفی حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند لازم است در مهلت مقرر، از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی ایشان، نسبت به تکمیل فرم تعریف پروژه و قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
و: ارزیابی فنی پیشنهادات پروژه و اعلام برنده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به پیشنهادهای فنی/ مالی که از طریق فرم تعریف پروژه توسط محققین ارائه شده است اقدام به ارزیابی فنی/ مالی می‌نماید. معیارهای ارزیابی پیشنهاد فنی حسب مورد می‌تواند شامل امتیازهای وزنی ارزیابی کیفی، پیشنهاد روش اجرای پروژه (گام به گام مطابق با برنامه زمانبندی و با اعلام دقیق منابع و مراجع به‌کار گرفته شده)، برنامه زمانبندی تفصیلی (ارائه شده توسط نمودار گانت چارت پروژه)، ساختار پیشنهادی اجرای پروژه، اطلاعات و سوابق كاركنان کلیدی مطابق با ساختار اجرای پروژه بوده و درنهایت امتیاز کل براساس امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی محاسبه و تراز می‌گردد. در نهایت از برنده نهایی جهت انجام فرآیند عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.
با متقاضیانی که در مرحله دوم ارزیابی (فنی-مالی) پروژه، حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.

 

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی
 • در صورتی که بر پژوهشگاه نیرو مسلم گردد اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی ناصحیح می‌باشد این امر منجر به رد صلاحیت محقق در هر مرحله از فرایند می‌گردد.
 • در صورتی که شرکت/ موسسه سابقه همکاری مستقیم با پژوهشگاه نیرو را به هر نحو دارد می‌بایست در فرم سوابق (جدول شماره 2) درج نماید و نسبت به اخذ رضایتنامه از معاونت مربوطه و ارسال آن اقدام نماید، عدم اظهار آن منجر به رد صلاحیت شرکت می‌گردد.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود، آخرین مهلت تکمیل اطلاعات فراخوان را تمدید نمـاید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت تکمیل استعلام ارزیابی متقاضیان، با صدور الحاقیه، اسناد پیش ارزیابی کیفی را اصلاح نماید.
 • متقاضی باید کلیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی را بررسی و نسبت به ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق‌تر از هر یک از متقاضیان درخواست رفع ابهام و اسناد تکمیلی در اطلاعات اظهار شده را در یک دوره زمانی منطقی بنماید. درخواست برای رفع ابهام، با اعلام زمانبندی مشخص به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.
 • اگر متقاضی، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده در نامه درخواست رفع ابهام از سوی پژوهشگاه نیرو ارائه ننماید، ارزیابی ایشان از دستور کار خارج خواهد شد.

 

 

 

راهنمای واگذاری

راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو به مراکز دانشگاهی و پژوهشی
هدف
پژوهشگاه نیرو در راستای اجرای اسناد راهبردی توسعه فناوری مصوب وزارت نیرو و به منظور رفع نیازهای طرح‌های فناورانه صنعت برق، اقدام به واگذاری پروژه‌های فناورانه خود به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دارای مجوز می‌نماید. در این راستا به منظور بهره‌مندی مناسب از پتانسیل‌های علمی و تحقیقاتی کشور و همچنین فرصت ارائه توانمندی برای کلیه محققین کشور، واگذاری پروژه‌ها از طریق فراخوان‌های عمومی برای کلیه متقاضیان فراهم شده است.
دامنه كاربرد 
پروژه‌های فناورانه جهت واگذاری به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و خصوصی دارای مجوز.
روند واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی
هر ماهه پژوهشگاه نیرو به منظور اجرای پروژه‌های فناورانه خود اقدام به فراخوان واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی می‌نماید. لذا لازم است محققین گرامی ضمن مطالعه فرایندهای تدوین شده، در دهه اول هر ماه ضمن مراجعه به سایت پژوهشگاه نیرو (www.nri.ac.ir) از فراخوان پروژه‌های جدید اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل در بازه زمانی ذکر شده نسبت به اعلام آمادگی و تکمیل فرم‌های مربوطه مطابق این راهنما، اقدام نمایند.
الف: فرایند اجرای فراخوان، ارزیابی پیشنهادات دریافتی
روند کلی انتخاب محقق برای پروژه‌های فناورانه و نحوه انجام فراخوان و فرایند ارزیابی پیشنهادات دریافتی مطابق روندنما می‌باشد:
ب: انجام فراخوان شناسائی محققین دانشگاهی
طرح‌های توسعه فناوری با رعایت ضوابط و سیاست‌های جاری پژوهشگاه نیرو، اطلاعات پروژه‌های موردنیاز جهت واگذاری را در قالب فرم "تشریح پروژه" تکمیل و بر روی سایت پژوهشگاه فراخوان خواهند نمود.
فراخوان عمومی پروژه‌های واگذاری به صورت یک فرایند مستمر اجرا می‌گردد. در این چارچوب، پروژه‌های مصوب جهت فراخوان با مشخص نمودن "تاریخ شروع فراخوان" و "تاریخ خاتمه فراخوان" از طریق سایت پژوهشگاه نیرو به آدرس www.nri.ac.ir اعلام می‌گردد.
ج: نحوه شرکت در فراخوان
محققین متقاضی شرکت در فراخوان واگذاری پروژه‌ها با مطالعه راهنمای واگذاری پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه نیرو و همچنین هم‌خوانی موضوع پروژه با تخصص و تجربیات خود و قبول شرایط و ضوابط شرکت در ارزیابی کیفی در مهلت مقرر قسمت مربوط به سوابق محققین را برروی سایت پژوهشگاه تکمیل می‌نمایند.
د: ارزیابی کیفی محققین برای پروژه فراخوان شده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به اطلاعات ثبت شده توسط محققین و با توجه به سوابق علمی اجرایی اعلامی، اقدام به مرحله اول ارزیابی (ارزیابی کیفی) می‌نماید. در این مرحله محققین با معیارهایی چون سابقه و تجربه مرتبط در موضوع پروژه و انجام پروژه‌های مشابه، مبلغ قرارداد، اختراعات، جوایز علمی کسب شده، دوره‌های آموزشی، مقالات و کتب مرتبط با موضوع فراخوان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مرتبط با موضوع فراخوان نیز در ارزیابی تاثیر خواهد داشت.
محققینی که حداقل امتیاز لازم را در مرحله کیفی کسب نموده‌اند به مرحله دوم ارزیابی جهت تکمیل و ارسال شرح تفصیلی خدمات پیشنهاد پروژه (ارزیابی فنی/مالی) دعوت می‌گردند.
همچنین با محققینی که در مرحله ارزیابی کیفی موفق به کسب حد نصاب لازم نشده‌اند، از طریق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
توجه: از آنجا که دعوت به مرحله بعدی و یا اعلام عدم کسب حدنصاب لازم در مرحله اول ارزیابی، صرفاً توسط پست الکترونیکی سازمانی انجام میپذیرد، از محققین تقاضا می‎شود که در درج آدرس دقت کافی را مبذول فرمایند.
ه‍: ارائه پیشنهاد فنی/ مالی
متقاضیانی که در مرحله ارزیابی کیفی حد نصاب لازم را کسب نموده‌اند لازم است در مهلت مقرر، از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی ایشان، نسبت به تکمیل فرم تعریف پروژه و قیمت پیشنهادی اقدام نمایند.
و: ارزیابی فنی پیشنهادات پروژه و اعلام برنده
در این مرحله مراکز/ طرح‌های توسعه فناوری با توجه به پیشنهادهای فنی/ مالی که از طریق فرم تعریف پروژه توسط محققین ارائه شده است اقدام به ارزیابی فنی/ مالی می‌نماید. معیارهای ارزیابی پیشنهاد فنی حسب مورد می‌تواند شامل امتیازهای وزنی ارزیابی کیفی، پیشنهاد روش اجرای پروژه (گام به گام مطابق با برنامه زمانبندی و با اعلام دقیق منابع و مراجع به‌کار گرفته شده)، برنامه زمانبندی تفصیلی (ارائه شده توسط نمودار گانت چارت پروژه)، ساختار پیشنهادی اجرای پروژه، اطلاعات و سوابق كاركنان کلیدی مطابق با ساختار اجرای پروژه بوده و درنهایت امتیاز کل براساس امتیاز فنی و قیمت پیشنهادی محاسبه و تراز می‌گردد. در نهایت از برنده نهایی جهت انجام فرآیند عقد قرارداد دعوت به عمل می‌آید.
با محققینی که در مرحله دوم ارزیابی (فنی-مالی) پروژه، حد نصاب لازم را کسب نکرده‌اند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.
توجه: لازم به توضیح است عقد قرارداد با محقق بر اساس شرح خدمات و قیمت اعلامی صرفا از طریق دانشگاه و مرکز پژوهشی محل اشتغال محقق انجام خواهد پذیرفت.

 

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی

ضوابط شرکت در مرحله ارزیابی کیفی
 • در صورتی که بر پژوهشگاه نیرو مسلم گردد اطلاعات ارائه شده توسط محقق ناصحیح می‌باشد این امر منجر به رد صلاحیت محقق در هر مرحله از فرایند می‌گردد.
 • در صورتی که محقق سابقه همکاری مستقیم با پژوهشگاه نیرو را به هر نحو دارد می‌بایست در فرم سوابق (جدول شماره 2) درج نماید، عدم اظهار آن منجر به رد صلاحیت محقق می‌گردد.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود، آخرین مهلت تکمیل اطلاعات فراخوان را تمدید نمـاید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند در هر زمانی پیش از آخرین مهلت تکمیل استعلام ارزیابی متقاضیان، با صدور الحاقیه، اسناد پیش ارزیابی کیفی را اصلاح نماید.
 • متقاضی باید کلیه دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی را بررسی و نسبت به ارائه کلیه اطلاعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.
 • پژوهشگاه نیرو می‌تواند به صلاحدید خود برای ارزشیابی دقیق‌تر از هر یک از متقاضیان درخواست رفع ابهام و اسناد تکمیلی در اطلاعات اظهار شده را در یک دوره زمانی منطقی بنماید. درخواست برای رفع ابهام، با اعلام زمانبندی مشخص به پست الکترونیکی متقاضی ارسال خواهد شد.
 • اگر متقاضی، اطلاعات درخواست شده برای رفع ابهام را در تاریخ و زمان مشخص شده در نامه درخواست رفع ابهام از سوی پژوهشگاه نیرو ارائه ننماید، ارزیابی ایشان از دستور کار خارج خواهد شد.

شیوه‌نامه قرارداد با دانشگاه‌ها

 
 
شیوه‌نامه قرارداد با دانشگاه‌ها
 
1. هدف:
هدف از تدوین این آیین‌نامه ایجاد یک ساز و کار مناسب برای واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی طرح‌های توسعه فناوری به دانشگاه برای تحقق اهداف زیر می‌باشد:
 • 1) انجام با کیفیت زیر پروژه‌های طرح‌های توسعه فناوری توسط محققین شایسته و متخصص دانشگاهی
 • 2) توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط با اولویت‌های صنعت برق و انرژی کشور
 • 3) همسوسازی مسیر تحقیقات دانشگاهیان با اولویت‌های صنعت برق و انرژی کشور
 • 4) استفاده از توانمندی‌های دانشگاه‌ها در جهت رفع نیازهای صنعت برق و انرژی کشور
 • 5) آشنایی دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها با صنعت برق و انرژی کشور و تعامل بیشتر آنها برای حل مشکلات کلان صنعت برق و انرژی
2. تعاریف:
 • پژوهشگاه: منظور پژوهشگاه نیرو است.
 • دانشگاه: دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه آموزش عالی و یا موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که انجام پروژه از طریق قرارداد مبادله شده، به آن واگذار شده است.
 • مدیر طرح: شخصی است كه اجرای یکی از طرح‌های توسعه فناوری در پژوهشگاه را برعهده داشته و پروژه موضوع قرارداد مربوط به آن طرح است.
 • نماینده مدیر طرح/مدیر پروژه: شخصی است که از طرف مدیر طرح، راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد و انجام فرایندهای داخلی مربوط به پروژه در پژوهشگاه نیرو به ایشان واگذار شده است.
 • ناظر: فردی است حقیقی یا حقوقی که دارای سوابق علمی متناسب با موضوع قرارداد می‌باشد و موظف است بر اساس وظایف مشخص شده در بند 7 آیین‌نامه نظارت پروژه در پژوهشگاه، اقدامات لازم را جهت نظارت بر قرارداد انجام دهد.
 • محقق: عضو هیات علمی که انجام شرح خدمات موضوع قرارداد به ایشان واگذار شده است.
3. مسئوليت‌ها:
 • مسئولیت اجرای دقیق آیین‌نامه با مدیر طرح و پروژه می‌باشد که قرارداد اجرای پروژه (برون سپاری) را منعقد نموده است.
 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده مدیریت تشکیلات، روش‌ها و فناوری اطلاعات است.
4. روش و ضوابط اجرایی:
4. 1. پیشنهاد پروژه و عقد قرارداد :
 • 1. محقق واجد صلاحیت انجام پروژه تحقیقاتی ذیل طرح توسعه فناوری، توسط پژوهشگاه نیرو از طریق فراخوان و بر اساس "دستورالعمل ارزیابی مرحله اول (کیفی) محققین دانشگاهی جهت واگذاری پروژه‌های فناورانه با کد TDW01" از میان اعضای هیات علمی دانشگاه، انتخاب می‌شود.
 • 2. محقق منتخب ارزیابی مرحله اول، پروپوزال‌های پیشنهاد خود را در قالب "فرم پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها با کد TDF08" تکمیل و برای پژوهشگاه ارسال می‌نمایند. پژوهشگاه پس از بررسی پروپوزال‌های دریافت شده مطابق با "دستورالعمل ارزیابی مرحله دوم محققین دانشگاهی جهت واگذاری پروژه‌های فناورانه با کد TDW03"، محقق منتخب را انتخاب و مطابق روال‌های جاری پژوهشگاه قرارداد مربوطه بین دانشگاه منتخب و پژوهشگاه منعقد می‌گردد.
 • تبصره یک: بودجه پرسنلی اعلام شده در قسمت "هزینه‌های پرسنلی" در فرم "پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها با کد TDF08" می‌بایست مطابق نفرساعت ذکر شده در جدول زیر و تا سقف 140 ساعت کار مفید در ماه برای هر فرد باشد:
نیروی انسانی محقق پروژه نحوه محاسبه حق‌الزحمه هر ساعت مبلغ سال 1400 حق‌الزحمه هر ساعت-ریال
اعضای هیات علمی براساس حق‌التحقیق مصوب دانشگاه با توجه به رتبه علمی -
اعضای غیرهیات علمی براساس حکم کارگزینی دانشگاه -
محقق پسا دکتری براساس پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک دکتری 363،318
محقق دانشجوی دکتری براساس دو سوم پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک کارشناسی ارشد 223،041
محقق دانشجوی کارشناسی ارشد براساس یک دوم پایه‌ی نرخ حق‌الزحمه کادر پاره وقت پژوهشگاه با مدرک کارشناسی 149،395
فارغ التحصیل دکتری همان دانشگاه معادل نرخ حق‌الزحمه محقق پسا دکتری 363،318
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد همان دانشگاه معادل نرخ حق‌الزحمه محقق دانشجوی دکتری ‌ 223،041
 • تبصره دو: پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان دکتری که به عنوان نیروی انسانی محقق در پروژه فعالیت می کنند، باید مرتبط با پروژه باشد.
 • تبصره سه: در صورتیکه برای انجام پروژه، لازم به استفاده از توانمندی افراد متخصص خارج از اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری همان دانشگاه باشد، محقق اصلی می تواند حداکثر 10 درصد بودجه پروژه را به این امر اختصاص دهد.
 • تبصره چهار: چنانچه افرادی که در فرم پیشنهاد پروژه و هنگام عقد قرارداد به عنوان تیم پروژه معرفی شده‌اند بنا به دلایلی قادر به ادامه همکاری با محقق نباشند، محقق می‌بایست افرادی با درجه علمی و تخصص مشابه را به معرفی و تایید پژوهشگاه را در این خصوص اخذ نماید.
 • تبصره پنج: چنانچه ماموریت سازمانی هر یک از اعضای تیم پروژه در خلال پروژه به اتمام برسد (بعنوان مثال دانشجویی که فارغ التحصیل شده)، محقق می‌تواند با عقد قرارداد مشخص از تخصص ایشان در ادامه پروژه استفاده نماید.
 • تبصره شش: در محاسبه مبلغ حق الزحمه اعضای هیات علمی در صورتی که دانشگاه حق التحقیق مصوب ندارد، معادل مبلغ حق‌التدریس مصوب دانشگاه با توجه به رتبه علمی استفاده گردد.
 • 3. ذکر اسامی همکاران پروژه (اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و .... ) در قرارداد الزامی است.
 • تبصره هفت: درصورت ضرورت بر عدم درج نام دانشجویان همکار، در قرارداد، اسامی دانشجویان در قرارداد قابل حذف و تنها نفرساعت، تخصص مورد نیاز و مقطع تحصیلی آنها در قرارداد ذکر می‌گردد. اسامی و مشخصات همکاران مورد تایید می‌بایست بر اساس صورتجلسه‌ای مطابق پیوست 2 بین مدیر طرح و محقق تنظیم و در مستندات پروژه نگهداری گردد.
لازم به ذکر است اسامی کلیه اعضای تیم پروژه در فرم "پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها" جهت ثبت پروژه در پژوهشگاه الزامی است و در صورتجلسه تنظیم شده نباید مغایرتی با اسامی اعلام شده در فرم پیشنهاد پروژه واگذاری دانشگاه‌ها داشته باشد.
 • 4. دانشگاه مجاز است حداکثر 10% مبلغ پروژه به عنوان بالاسری منظور نماید.
 • تبصره هشت: در نظر گرفتن مبلغ بالاسری بیش از 10% در قرارداد به هیچ وجه قابل قبول نبوده و از درج آن در هنگام تکمیل فرم پیشنهاد پروژه خودداری گردد.
 • 5. پس از انعقاد قرارداد محقق موظف است با سایر همکاران پروژه قرارداد همکاری منعقد نموده و مدارک را به مدیر پروژه/ نماینده مدیر طرح ارائه نماید.
 • 6. دانشگاه موظف است هنگام مبادله قرارداد ضمانتنامه حسن انجام تعهدات را به پژوهشگاه ارائه نماید، همچنین پس از مبادله قرارداد و ارائه ضمانتنامه پیش‌پرداخت به پژوهشگاه، می‌تواند حداکثر 25 درصد از مبلغ کل قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت درخواست نماید که پس از تایید امور مالی پژوهشگاه در وجه دانشگاه قابل پرداخت است.
4. 2. کنترل و نظارت بعد از عقد قرارداد:
 • 1. در انتهای هر مرحله، گزارش‌های هر مرحله مطابق با فرمت "دستورالعمل تهيه گزارش مرحله‌ای-نهايی پژوهشگاه با کد PLW04" تهیه و برای مدیر پروژه/نماینده مدیر طرح ارسال می‌گردد و در صورت تایید مدیر پروژه/نماینده مدیر طرح جهت نظارت برای ناظر ارسال می‌گردد. پس از تایید نهایی ناظر، محقق موظف است در جلسه کمیسیون فنی که مطابق با "آیین‌نامه جلسات کمیسیون فنی با کد QCR06" برگزار می‌شود شرکت نموده و به ارائه خروجی‌های مرحله بپردازد. پس از برگزاری جلسه کمیسیون فنی و تایید مرحله، دانشگاه می‌تواند صورت‌وضعیت مربوط به آن بخش قرارداد را ارسال نماید و پس از تایید دستگاه نظارت قرارداد مطابق با "دستورالعمل رسیدگی و تایید وضعیت پیمانکار" در وجه دانشگاه قابل پرداخت می‌باشد.
 • تبصره نه: پس از انجام هر مرحله از قرارداد، صورت‌وضعیت مربوطه در قالب فرم‌های "صورتحساب فروش کالاو خدمات" و فرم "صورتحساب تفصیلی دانشگاه‌ها با کد TDF20" باید برای پژوهشگاه نیرو ارسال گردد.
 • تبصره ده: هزینه تجهیزات مصرف شدنی که مطابق قرارداد و تا سقف مجاز ذکر شده در تعریف پروژه، خریداری شده است و بر اساس فاکتور و بعد از تایید دانشگاه/دانشکده، توسط پژوهشگاه قابل پرداخت می‌باشد.
 • تبصره یازده: هزینه تجهیزات مصرف نشدنی که مطابق قرارداد و تا سقف مجاز ذکر شده در تعریف پروژه، خریداری شده، بر اساس فاکتور و با تایید معاون پژوهشی دانشگاه (امضاءکننده قرارداد) برای پژوهشگاه ارسال و بعد از نصب پلاک اموال پژوهشگاه نیرو و صورتجلسه تحویل امانی، توسط پژوهشگاه قابل پرداخت می‌باشد.
 • تبصره دوازده: مسئولیت کنترل و تایید مستندات ارسالی جهت تایید ساعات کارکرد اساتید و دانشجویان، پرداخت حق‌الزحمه آنها، خرید مواد مصرف‌شدنی و مصرف‌نشدنی پروژه برعهده معاونت پژوهشی دانشگاه (امضاءکننده قرارداد) می‌باشد و تاکید می‌گردد که "میزان ساعات تاییدشده مربوط است به ساعاتی که صرفا جهت انجام شرح خدمات موضوع قرارداد صرف شده است و این ساعات کاری قبلا برای انجام کار/پروژه دیگری مشمول دریافت هیچ نوع مابه‌ازای مالی نبوده است".
 • تبصره سیزده: تجهیزات مصرف نشدنی بر اساس بندهای قرارداد در مالکیت پژوهشگاه نیرو بوده و به صورت امانی تا زمان فعال بودن آزمایشگاه تحقیقاتی در اختیار دانشگاه می‌باشد. دانشگاه برای خاتمه پروژه موظف است فهرست تجهیزات مصرف نشدنی را به پژوهشگاه اعلام نماید. در صورت موافقت پژوهشگاه، تجهیزات مذکور می توانند بصورت سالانه (و قابل تمدید) در اختیار دانشگاه/دانشکده قرار گیرد.
 • تبصره چهارده: با توجه به اینکه دستگاه‌های خریداری شده در این پروژه‌ها متعلق به پژوهشگاه نیرو است، دانشگاه موظف است بر اساس ضوابط پژوهشگاه نیرو هرگونه سرویس‌دهی به افراد یا سازمان‌های بیرونی که توسط پژوهشگاه نیرو معرفی می‌شوند، انجام بدهد.
 • تبصره پانزده: گزارشات ماهانه پروژه توسط مدیر پروژه در مستندات پروژه بایگانی می‌گردد.
 • 2. محقق موظف است حداکثر تا 30ام هر ماه، گزارش پیشرفت ماهانه پروژه و هم‌چنین موانع و مشکلات موجود را طی فرم "گزارش عملکرد ماهانه پروژه با کد TDF15" برای مدیر پروژه/ نماینده مدیر طرح و ناظر ارسال نماید.
 • 3. برای خاتمه پروژه محقق می‌بایست در جلسه کمیسیون فنی نهایی پروژه که با حضور مدیر پروژه/نماینده مدیر طرح، ناظر، مدیر طرح، نماینده بهره‌بردار و نماینده دانشکده تشکیل می‌گردد شرکت و تایید اکثریت اعضای پژوهشگاه را کسب نماید.
 • تبصره شانزده: محقق موظف است شرایط حضور مدیر پروژه/نماینده مدیر طرح، ناظر پروژه و دستگاه نظارت قرارداد را طی مدت قرارداد در دانشگاه را فراهم نماید.

 

 

کاربر گرامی
شما می‌توانید فرم‌های موردنیاز جهت شرکت در فراخوان‌های دانشگاهی و شرکتی را از مسیر زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل، در درخواست همکاری برای پروژه مربوطه بارگذاری کنید.
فرم‌های دانشگاهی:
فرم‌های شرکتی:
توجه
 • کاربر گرامی لطفا جهت تکمیل فرم‌ها از مرورگرهای مطمئن و به‌روز مانند فایرفاکس و گوگل کروم استفاده نمایید.

عناوین اسناد راهبردی (شامل زیر پروژه‌ها)